Sjukvårdsförsäkring – rätt vård snabbt

Många anser att den offentliga vården inte fungerar optimalt. Allvarligt sjuka får vänta länge på vård och köerna bara växer. Behovet av snabb och kvalificerad sjukvård är större än någonsin och privat sjukvårdsförsäkring är ett bra och tryggt alternativ.

Med Skruvats Sjukvårdsförsäkring får du alltid tillgång till rätt vård. Den fungerar som ett komplement och träder in vid långa vårdköer och väntetider till operation och specialistvård. Du får kvalificerad sjukvårdsrådgivning på telefon, garanteras ett specialistbesök inom 8 dagar och vid behov skrivs du in på ett privatsjukhus inom 18 dagar. Snabb hjälp, diagnos och behandling minskar oron och får dig fortare tillbaka i arbete.

Du kan självklart också teckna Sjukvårdsförsäkring åt dina barn eller partner. Välj mellan tre olika nivåer: Bas, Lagom och Plus.

  • Snabbt ett första besök.
  • Snabbare diagnos och behandling.
  • Minskar tiden för eventuell sjukskrivning.
  • Kvalificerad sjukvårdsrådgivning av legitimerade sjuksköterskor.
  • Stort nätverk av privata vårdgivare.
  • Fortare frisk och tillbaka.
  • Ingen hälsodeklaration krävs.

Förlora inte värdefull tid!

Väntetiderna i den offentliga vården varierar naturligtvis, men faktum är att du kan få vänta i upp till 18 veckor på en prostataoperation, 14 veckor på mammografi och 13 veckor för ett besök i psykiatrin. Med sjukvårdsförsäkring kortas de tiderna avsevärt. Du garanteras ett specialistbesök inom 8 dagar och skrivs in på sjukhus inom 18 dagar. 

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss för rådgivning på 0920-500 002 eller
skruvat@vardia.se. Vi går igenom din situation och föreslår ett försäkringsskydd som passar just dig.

Villkor

Det här är villkoren för Sjukvårdsförsäkringen. Du behöver ett program som kan läsa PDF-filer för att öppna dokumenten. 

 För- och efterköpsinformation Sjukvårdsförsäkring

Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring

Fullständiga försäkringsvillkor (1 jan 2016 – )

Fullständiga försäkringsvillkor (1 aug 2015 – 31 dec 2015 )

Äldre försäkringsvillkor (1 april 2013 – 31 juli 2015)