Ersättning vid olycksfall

Olycksfallsförsäkringen ger dig ersättning om du drabbas av en plötslig kroppsskada som kräver läkarbehandling eller sjukhusvård – även solsting, förfrysning och borreliasmitta (genom fästingbett) ersätts.

Ersättning vid medicinsk invaliditet (nedsatt funktionsförmåga). Högsta ersättning är 1 miljon kronor.

Olycksfallsförsäkringen gäller om du drabbas av en kroppsskada på grund av olycksfall. Om skadan ger bestående men kan du få ersättning för medicinsk invaliditet. Försäkringen kan också lämna ersättning för vissa kostnader i samband med olyckan, till exempel läkarvård, tandvård, förstörda kläder och resor till och från sjukhus. Du kan även få ersättning för behandling hos psykolog- eller psykoterapeut om du drabbas av ett allvarligt olycksfall, våldsbrott eller om närstående avlider.

  • Billigare än en Sjuk- och olycksfallsförsäkring.
  • Gäller dygnet runt och kompletterar skydd som TFA (trygghetsförsäkring vid arbetsskada) som bara gäller arbetstid.
  • Försäkringsbelopp upp till och med 1 000 000 kr utan hälsodeklaration.

Villkor

Det här är villkoren för Olycksfallsförsäkringen. Du behöver ett program som kan läsa PDF-filer för att öppna dokumenten. 
Om du undrar något är du välkommen att höra av dig på 0920-500 002.