Barnen är det viktigaste vi har!

Barnförsäkringen är en sjuk- och olycksfallsförsäkring som gäller för dina barn tills de är 25 år. Den gäller dina egna barn, men också din makes, registrerade partners eller sambos arvsberättigade barn – om de är folkbokförda hos dig.

Försäkringsbelopp: 1 000 000 kr
(Pluspaketet: 1 700 000 kr)

Skydd dygnet runt, både för olycksfall och sjukdom

Barnförsäkringen är ett viktigt komplement till samhällets skydd och kan göra stor skillnad för familjens ekonomi. Försäkringen gäller för ditt barn dygnet runt, både för sjukdom och olycksfall. Det skydd som barnet har genom kommunen täcker bara olycksfall och i en del orter bara på skoltid.

Det här ersätts

- Läkekostnader, tandskadekostnader.
- Sjukhusvistelse.
- Kostnadsbidrag om Försäkringskassan beviljar vårdbidrag.
- Resekostnader, merkostnader.
- Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader.
- Krisförsäkring.
- Medicinsk invaliditet – ett engångsbelopp betalas ut om barnet blir handikappat. Om handikappet är svårt finns även en tilläggsersättning.
- Ekonomisk invaliditet – om barnet förlorar sin arbetsförmåga utbetalas ett engångsbelopp.
Ersättning för utseendemässiga skadeföljder.
- Ekonomisk hjälp om en vuxen beviljas vårdbidrag för att ta hand om barnet.
- Dödsfall.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss på  0920-500 002 eller
skruvat@vardia.se. Vi går igenom din situation och föreslår ett försäkringsskydd för just dig. 

Villkor

Det här är villkoren för Barnförsäkringen. Du behöver ett program som kan läsa PDF-filer för att öppna dokumenten.

För dig som tecknat barnförsäkring före 2017-05-01: