En liten stund kan göra livslång skillnad

Tanken att något allvarligt skulle kunna hända – dig eller någon av dina kära – är snudd på outhärdlig. Men en stunds eftertanke nu kan leda till att du får ovärderlig hjälp senare. Om något mot förmodan skulle ske.

Våra två paketlösningar för personförsäkring är prisvärda och ger bra skydd. De förstärker de försäkringar som du till exempel har via samhälle och arbetsgivare. Båda innehåller Liv-, samt Sjuk och olycksfallsförsäkring. Dessutom ersätts medicinsk invaliditet på grund av sjukdom. Det som skiljer paketen åt är försäkringsbeloppen (alltså den maximala ersättningen), det ena beloppet ligger på 500 000 kr och det andra på 1 000 000 kr.

personpaket

- Billigt extraskydd som kompletterar befintliga försäkringar via till exempel arbetsgivare.
- Utöver ”vanlig” Liv- och olycksfallsförsäkring ingår ersättning vid medicinsk invaliditet på grund av sjukdom.
- Hälsodeklaration behövs inte.

 

Paket Plus 

- Bra trygghetsförsäkring för dig och dina efterlevande i händelse av dödsfall, allvarlig sjukdom eller olycksfall.
- Utöver ”vanlig” Liv- och olycksfallsförsäkring ingår ersättning vid medicinsk invaliditet på grund av sjukdom.

  • Du kan förstärka skyddet ytterligare

Oavsett vilket paket du väljer så kan du bygga på med ytterligare försäkringar. Flera kan också tecknas separat (dock inte Barnförsäkring, Förhöjd invaliditetsersättning och Sjukinkomstförsäkring).

Bygg på ditt paket

Barnförsäkring
Förhöjd invaliditetsersättning
Sjukinkomstförsäkring
Sjukvårdsförsäkring  

Fristående försäkringar som kan tecknas separat

Livförsäkring
Olycksfallsförsäkring
Sjuk- och olycksfallsförsäkring
Sjukvårdsförsäkring  

Samhällets skydd minskar – efterfrågan på privata alternativ ökar

Våra personförsäkringar kompletterar det begränsade skyddet som vi alla har genom samhälle och arbetsgivare. Du och din familj kan få ersättning vid sjukdom, olycksfall, inkomstbortfall och dödsfall bland annat. Allt fler tecknar nu även vår Sjukvårdsförsäkring – för att garanterat få vård i tid.