Smarta tillägg

Allrisk lösöre (drulle)

Allriskförsäkringen kallas ibland för drulleförsäkring och ersätter plötsliga och oförutsedda skador (som inte ersätts i grundskyddet). Det kan till exempel handla om en platt-tv som du tappar i golvet eller ett par glasögon som du sätter dig på. Högsta ersättningsbelopp är 80 000 kr. 

Bostadsrätt, om frysen går sönder

Det här tillägget är för dig som bor i en bostadsrätt som inte täcks av bostadsrättsföreningens försäkring. Tillägget omfattar skador på din bostadsrätt som du är underhållsskyldig för enligt föreningens stadgar (ersättning lämnas för den del av skadan som inte täcks av fastighetsägarens försäkring). Det kan till exempel handla om att kylen eller frysen går sönder. Högsta ersättningsbelopp är 300 000 kr. 

Allrisk bostadsrätt, unikt skydd vid vattenskada

Utöver skyddet i bostadsrättstillägget, ersätter allrisk bostadsrätt även plötslig och oförutsedd skada på bostadsrätten och ger ersättning för yt- och tätskikt vid vattenskada, något som normalt inte ersätts hos de flesta andra försäkringsbolag. Högsta ersättningsbelopp är 300 000 kr.

Utökat betalskydd, när du inte själv kan betala

Om du blir arbetslös, arbetsoförmögen eller inlagd på sjukhus kan det här tillägget ersätta dig för en del kostnader (exempelvis lån, amorteringar, hyra, årsavgift till bostadsrättsförening eller sophämtning). Du kan försäkra kostnader upp till ett fast månadsbelopp på 5 000 kr eller 10 000 kr.

Allrisk resa – ännu bättre skydd på resan

Allrisk resa utökar reseskyddet till att även omfatta ersättningsresa, ersättning vid förseningar, utökat egendomsskydd och psykologhjälp vid behov. Dessutom gäller reseförsäkringen helt utan självrisk. Högsta ersättningsbelopp är 25 000 kr per person.

Avbeställningsskydd

Om resan måste ställas in på grund av att du, eller en nära anhörig, drabbas av sjukdom, olycksfall eller skada – då ersätts kostnader upp till 25 000 kr per person, utan självrisk.

Fritidsolycksfall

Ersätter dig om du drabbas av en olycka på fritiden. Du får betalt för merkostnader och kostnader för sjukhusvistelse som är längre än 48 timmar. Försäkringen gäller utan självrisk och ersätter även invaliditet.

Krisförsäkring

Den här försäkringen ersätter dig om du råkar ut för en traumatisk händelse och behöver psykologhjälp (upp till tio besök). Gäller utan självrisk.

Småbåt

Försäkringen gäller mindre båtar (max 6 m lång, 20 hk motor eller 15 kvm segelyta) och täcker bland annat momenten Brand, Stöld, Ansvar och Sjöskada. Högsta ersättningsbelopp för egendom är 25 000 kr.