Prisvärt för dig i lägenhet

Det här är en omfattande och prisvärd Hemförsäkring för dig som bor i lägenhet. I hyresrätten skyddas möbler, kläder och annat lösöre (men själva lägenheten täcks av fastighetsägarens fastighetsförsäkring). Om du bor i bostadsrätt behöver du utöka Hemförsäkringen med ett tillägg för själva lägenheten.

Skydda dina saker

Försäkringen omfattar kontanter, värdehandlingar och lösöre som du äger, hyr eller lånar och använder privat. Du får ersättning vid bland annat stöld och skadegörelse, till exempel om du blir bestulen i hemmet, på gymmet, i källarförrådet, tvättstugan eller på resan. Försäkringen träder också in vid översvämning eller brand och om kylen eller frysen går sönder får du ersättning för förstörd mat.

Du väljer själv försäkringsbelopp och är välkommen att ringa oss för rådgivning – så att du inte är underförsäkrad. Läs gärna mer om alla fördelarna i villkoren

Behöver du en extra omfattande hemförsäkring med många tilläggsförsäkringar inkluderade och låga självrisker så kan du välja Stor hemförsäkring. 

Trygg på resan

Du som har Vardias Hemförsäkring är också trygg på resan. Den gäller i Norden och under de första 45 dagarna i resten av världen. Du får ersättning om du till exempel blir bestulen, eller råkar ut för en olycka eller blir sjuk. Den ersätter även hemresan om du måste avbryta resan för att något allvarligt hänt dig eller dina närstående.

Hjälp vid rättstvist

Försäkringen hjälper dig även vid ett flertal tvister, avseende dig som privatperson. Om du till exempel krävs på skadestånd så får du ersättning för utredningen om ditt ansvar (enligt gällande skadeståndsrätt). Vi förhandlar också för din räkning och betalar rättegångs- och skadeståndskostnader. Du får också ersättning om du råkar ut för misshandel. 

Självrisk

Du kan välja någon av följande grundsjälvrisker. Ju högre självrisk du väljer, desto lägre blir priset på försäkringen.

  • 1 200 kr
  • 1 500 kr
  • 2 000 kr
  • 4 000 kr

Om du drabbas av en skada så dras självriskens belopp av på den totala ersättningssumman. Säg att din skada motsvarar ett värde på 10 000 kr. Om du har 1 500 kr i självrisk så får du 8 500 kr i ersättning (10 000 kr – 1 500 kr = 8 500 kr).