Förstärkt skydd med tillägg

Utöka gärna skyddet med tilläggsförsäkringar för fritidshuset.

Allrisk fritidshus

Tillägget omfattar plötsliga och oförutsedda skador på byggnaden eller tomten.

Dessutom förstärks grundskyddet så här:

  • Åldersavdraget begränsas till 10 000 kr. Vid totalskada görs inget avdrag.
  • Både tät- och ytskikt ersätts vid läckage i våtutrymme, något som är ovanligt hos andra bolag.

Högsta ersättningsbelopp är 75 000 kr per skada. Vid totalbrand görs inget åldersavdrag.

Småbåt

Försäkringen kan tecknas för mindre båtar (max 6 m lång, 20 hk motor eller 15 kvm segelyta) och täcker bland annat Brand, Stöld, Ansvar och Sjöskada. Högsta ersättningsbelopp för egendom är 25 000 kr.