Smarta tillägg

Allrisk bil (drulle)

Försäkringen täcker plötsliga och oförutsedda händelser (som din vanliga bilförsäkring inte ersätter), till exempel om du spiller färg i baksätet, tankar fel bränsle eller skadar inredningen vid lastning. Högsta ersättningsbelopp är 30 000 kr. Du får också ersättning med upp till 3 000 kr vid skadegörelse (om skadan är ersättningsbar enligt vagnskademomentet).   

Hyrbil i 45 dagar

Det här tillägget ger dig hyrbil om skadan är ersättningsbar enligt försäkringsvillkoret (till detta räknas skador som skulle ersatts ur maskinskademomentet även om ålders- och milbegränsningen är passerad). Ersättning lämnas med 75 % av hyrbilens dygns- och kilometerkostnad, i upp till 45 dagar! Om du avstår från att hyra bil får du istället 100 kr per dag. 

Parkeringsskada – ingen självrisk

Försäkringen betalar din självrisk vid parkeringsskada och kan utnyttjas tre gånger per år.

Djurkollision

Tillägget minskar självrisken med 3 000 kr (för vagnskademomentet) om du krockar med ett djur. Har du en grundsjälvrisk på 3 000 kr så betalar du alltså ingen självrisk. 

Trafikolycksfall

Försäkringen ger dig ersättning vid trafikolycka (utöver det som du får genom Trafikförsäkringen). Medicinsk invaliditet ersätts med upp till 500 000 kr och du får även ersättning för kostnader vid sjukhusvistelse och sjukskrivning.