Ditt pris uppdateras, var god vänta....

Om du inte är nöjd

Vi gör vårt bästa för att du ska trivas som kund hos oss och om du är missnöjd vill vi gärna veta det. Hör av dig så hjälper vi till!

Om klagomålet gäller något annat än en skada

Mejla Klagomålsansvarig på klagomal@vardia.se om ditt missnöje handlar om något annat än en skada. Du kan också skicka ett brev till: Vardia Försäkring, Klagomålsansvarig, Box 38, 971 02 Luleå.

Om klagomålet gäller hanteringen av en skada

Gör så här:

Steg 1: Prata med personen som har haft hand om ditt ärende

Vi vill reda ut missförstånd och missnöje direkt med dig och ber dig att i första hand ringa till den som handlagt ditt ärende, alternativt till hans eller hennes chef. Telefonnummer och adress hittar du i skade- eller försäkringsbrevet.

Steg 2: Begär en omprövning av ditt ärende

Ibland kan det hjälpa att någon annan tittar på ärendet med nya ögon. Skicka en skriftlig begäran om omprövning med en förklaring till varför du inte är nöjd. Om skadan gäller ett motorfordon ska du mejla till motorskador@vardia.se. I övrigt är adressen skador@vardia.se.

Steg 3: Kontakta Överprövningsnämnden

Om du fortfarande inte är nöjd med bedömningen kan du kontakta Överprövningsnämnden. Det är Vardias högsta beslutande instans för skadeärenden som sammanträder en gång per månad. I nämnden finns en representant för skadeavdelningen, Vardias klagomålsansvariga samt en extern jurist specialiserad på försäkrings- och skadeståndsrätt. Mejla till klagomal@vardia.se eller skicka ett brev till: Vardia Försäkring, Överprövningsnämnden, Box 38, 971 02 Luleå

Steg 4: Om du fortfarande inte är nöjd

Om vi har försökt att lösa problemet tillsammans och du ändå känner dig missnöjd med beslutet – då har du möjlighet att få ärendet prövat utanför Vardia.

A, Allmänna reklamationsnämnden

Du kan alltid vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, som prövar privatpersoners försäkringstvister (inte tvister om vållande vid trafikolyckor eller medicinska bedömningar). ARN är en statlig myndighet och prövningen kostar inget.

Telefon: 08-508 860 00, www.arn.se

B, Allmän domstol

Du kan få din tvist prövad i domstol. Ofta kan du då utnyttja din rättsskyddsförsäkring för att anlita advokat eller annat juridiskt ombud, även vid tvist med Vardia.

C, Konsumenternas Försäkringsbyrå

I allmänna frågor om försäkringar kan du vända dig till Konsumenternas Försäkringsbyrå. De hjälper dig att tolka villkor, jämföra försäkringar och ger råd om hur du går vidare om du är missnöjd med ett beslut. Rådgivningen är gratis.

Telefon: 0200-22 58 00, www.konsumenternas.se