Ditt pris uppdateras, var god vänta....

PUL

PUL står för Personuppgiftslagen och är den lag som beskriver hur dina personuppgifter ska hanteras av oss som försäkringsbolag. PUL ger dig ett lagstadgat skydd kring hur vi ska behandla dina personuppgifter när du köper en hemförsäkring, villaförsäkring, bilförsäkring m.m.

Personuppgiftslagen (PuL)

Personuppgiftslagens syfte är att skydda individer mot att den personliga integriteten kränks vid personuppgiftsbehandling. Dina personuppgifter som vi behandlar säljs därför inte till andra företag men kan behöva lämnas ut till myndigheter enligt lag. Dina personuppgifter registreras och behandlas hos oss för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som kund enligt försäkringsavtalet. Personuppgifterna används även som underlag för analyser, marknadsföring, affärsutveckling, riskhantering och statistik. För att säkerställa korrekt premiesättning kan de uppgifter du lämnat komma att användas för automatiska jämförelser med officiella prisuppgifter hos andra försäkringsbolag.

Personuppgiftsbehandlingen sker under avtals- och utbetalningsperioden samt efter avtalsperiodens slut om det är nödvändigt med anledning av avtalet. Stor försiktighet ska iakttas för att skydda den personliga integriteten. Av integritetsskäl kan vi heller inte sammanställa eller söka personuppgifter i löpande text.Personuppgiftsansvarig är Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial. Vardia Försäkring AB är personuppgiftsbiträde. Alla uppgifter behandlas med sekretess, i enlighet med Gjensidiges etiska regler. 

Som fysisk person har du rätt att genom en skriftlig begäran få besked om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Detsamma gäller om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift. Via vår hemsida gjensidige.se kan du skicka en begäran till vår kundservice. Klicka på ”Kontakta oss” och följ hänvisningarna. Du kan också skriva till oss under adress: Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, Box 3031, 103 61 Stockholm.